Mijn leven is tot op heden een boeiende reis geweest, waarin de vele ontmoetingen wegwijzers hebben mogen zijn en soms zelfs grote leraren!
 
Van kinds af aan heb ik mezelf overgegeven aan de dans waar ik een professionele carrière in heb uitgebouwd. Maar veel belangrijker: waar ik geleerd heb wat discipline kan betekenen, om met geduld en toewijding een proces aan te gaan, en de rijkdom van dans als poort naar bewustwording en inzicht te herkennen.
 
Dansen doe ik nog steeds, maar professioneel ben ik sinds het jaar 2000 een heel andere weg gaan bewandelen.
 
In de ban van de rijkdom van de natuur en de wonderen waarmee het onze zintuigen verwent, is mijn interesse gewekt in de natuur van de mens en hoe het lichaam als instrument van de ziel communiceert met het leven.
 
Een opleiding in natuurgeneeskunde, orthopedagogie en aanvullende cursussen... Allemaal hebben ze een zeer belangrijke bijdrage geleverd aan mijn ontwikkeling als mens en therapeut.
 
Mijn grootste leraar...
Het dagelijkse leven!
 
Tania Repinec,
Praktijk voor Heelwording
459294
In overgave aan het leven
wordt men geopend voor de essentie
die ons helpt om thuis te komen...