De behandelingen in de Praktijk voor Heelwording worden geďnspireerd door de afstemming op u en uw vraag.
 
Een levendig proces
      waarin het grote wonder van ons bestaan
      aan het licht gebracht kan worden
 
Een stilte
      waarin men de overvloedige rijkdom
      van onze innerlijke wereld kan ontdekken
 
Een aandacht
      waarbij men in de diepte
      aangeraakt kan worden
 
Een zingeving
      waarbij rust en vertrouwen
      onze waarneming opent voor de werkelijkheid
 
Een liefdevolle omhulling
      waarin men zich kan ontspannen
      en zich kan overgeven aan dat wat heelt...
459295
Daar waar ons rationeel denken tekort schiet
wordt men geopend voor een inzicht
dat ons innerlijk wezen bevrijdt...