Kinderen...
een spiegel voor de omgeving
 
Authentiek en oprecht
zoekend naar hun plaats binnen het grote geheel
 
Een opwindende reis
de wereld bekeken door hun ogen
 
Er is geen groter cadeau
hun spontaniteit en creativiteit als grote inspiratiebron
 
Het kleine brengt hen al in beweging
de wonderbaarlijke kracht van dat wat heelt...
 
 
Aanbod:
  • Behandeling van emotionele en gedragsproblemen
  • Heling van fysieke klachten
  • Bevrijding van innerlijke conflicten
  • Ondersteuning bij traumaverwerking
  • Stimuleren van het zelfbeeld en het zelfvertrouwen
  • ...
459301
In verbinding met een kind
wordt men geopend voor een onschuld
die ons herinnert aan onze ware natuur...